27005 Grey Glencheck, White Windowpane

Grey Glencheck, White Windowpane 100% Wool

Colour: Grey

Pattern: Glencheck

Weight: 11oz / 310gms